Implantoprotetyka i protetyka


Leczenie protetyczne
polega na zastąpieniu brakujących tkanek pacjenta przez specjalnie przygotowane uzupełnienia protetyczne. Zastępują one braki w uzębieniu, odtwarzają naturalny, harmonijny uśmiech i hamują negatywne skutki braku uzębienia. Leczenie stosuje się w przypadku braków pojedynczego zęba, kilku zębów jak również przy całkowitym bezzębiu. 

Dzięki protetyce możemy poprawiać defekty estetyczne, korygować kształt, ustawienie i kolor zębów. Warto zaznaczyć, że implantologia jest w ostatnim czasie najbardziej popularną dziedziną uzupełniającą leczenie protetyczne. Dzięki wprowadzeniu wszczepów, uzyskujemy pewniejsze, bardziej komfortowe i wysoce estetyczne odbudowy protetyczne.

Braki zębowe powinno się uzupełniać jak najszybciej od momentu utraty zęba. W przeciwnym razie pozwalamy na niekorzystne następstwa mające wpływ na cały układ żucia. Leczenie protetyczne ma na celu przywrócenie funkcji narządu żucia poprzez uzupełnienie brakujących tkanek zęba jak również braków zębowych.