Korony i mosty



Korona
wiernie odtwarza anatomiczny kształt zęba zniszczonego przez próchnicę, złamanego lub leczonego kanałowo. Umożliwia korektę kształtu i koloru zęba oraz jego ustawienia w łuku zębowym.

Każde rozwiązanie protetyczne dobierane jest indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku gdy występuje brak jednego lub kilku zębów, stosujemy korony i mosty. W miejscu braku pojedynczego zęba wszczepia się implant, montuje łącznik a na nim osadza koronę.

W przypadku utraty większej ilości zębów, najlepszym rozwiązaniem są mosty i protezy oparte na implantach. Rozwiązanie takie gwarantuje przywrócenie utraconej estetyki oraz funkcji żucia. Stosując implanty zębowe zastępujemy utracone korzenie zębów, dzięki czemu zatrzymujemy w tym miejscu proces zaniku tkanki kostnej.

Korony i mosty ceramiczne wykonane są na następujących podbudowach: na podbudowie metalowej oraz na podbudowie bezmetalowej wykorzystując cyrkon.

Dobór odpowiedniej metody leczenia zależy głównie od pożądanego przez pacjenta efektu estetycznego. W odcinkach przednich stosuje się głównie korony pełnoceramiczne, bezmetalowe gdyż tylko one idealnie odzwierciedlają naturalny kolor i przezierność zęba.

Przy zastosowaniu tradycyjnych koron porcelanowych z podbudową metalową może występować szara linia w obszarze styku korony z dziąsłem.